Perdut en l’acció? Avaluació dels sis anys del Pla Integral del Poble gitano a Catalunya

Presentem l’informe d’avaluació del Pla Integral del Poble Gitano a Catalunya, elaborat per la Federació d’Associacions Gitanes de Catalunya (FAGiC) i el grup d’investigació EMIGRA, que compta amb la col·laboració de Stefano Piemontese, membre de Taller ACSA.

Aquest informe es el resultat d’un projecte d’investigació d’un any de duració, finançat per la Roma Initiatives de la Open Society Foundations, dins del marc de la EU Roma Framework Advocacy Grant. El projecte tenia com objectiu dur a terme un anàlisis en profunditat dels sis primers anys del Pla Integral del Poble Gitano a Catalunya” (PIPG), que s’inicia a finals del 2005 impulsat pel govern català.

El treball d’avaluació parteix de dos motivacions, una la preocupació de la societat civil gitana respecte als escassos resultats i impactes del PIPG i l’altre per un interès científic respecta la distancia entre els discursos referents a la democràcia participativa y la pràctica de la participació dels gitanos a les polítiques públiques dirigides a la població gitana. Partint de les consideracions de la FAGiC i conjuntament amb el grup de recerca EMIGRA (UAB) es decidí dura a terme una avaluació dels resultats, focalitzant en el disseny, l’ aplicació i els resultats d’aquesta política pública.

El PIPG, aprovat pel Parlament català l’any 2005, es presenta com una iniciativa pionera. Les dues aportacions més rellevants del PIPG feien referència a la participació i a la visió integral del pla. Dos principis inclosos tant en la primera edició (2005 – 2008) com en la segona (2009 – 2013). Un èxit indubtable del PIPG és que es va aconseguir generar una estructura organitzativa amb un alt nivell de participació de persones gitanes, com un dinamisme inicial considerable, tant amb les organitzacions gitanes com amb els representants institucionals.

Tot i que la importància simbòlica, des de el punt de vista del compromís polític i reconeixement cultural del PIPG, no es posa en dubte, el PIPG amb el temps s’ha convertit en un objecte de crítica degut a que l’impacte en la població destinatària ha sigut percebut com menor del desitjat, així com també, s’han destacat altres debilitats organitzatives, procedimentals i de gestió. No obstant, tot i poder trobar-nos amb certa sensació de desencant i amb molts desapareguts en combat (lost in action), crida la atenció la clara aposta optimista d’aquest informe així com la crida a que no està tot perdut i que hi ha molt potencial que sorgiria d’una revisió del PIPG que permetria assolir el seu objectiu original de “Equiparar sociocultural i econòmicament el poble gitano de Catalunya amb la societat de la qual en forma part”. L’informe fa èmfasis en el fet que per que això succeeixi es necessari una reforma en profunditat del procés. Les crítiques presentades en l’estudi responen a recomanacions pràctiques que toquen de peus a terra, fet que dona especial rellevància i aportacions a les futures modificacions del Pla Integral.

Finalment s’ha de destacar que, tal com un dels pròlegs ho destaca, ‘si bé les recomanacions detallades es dirigeixen a les autoritats catalanes, las substància de l’informe ofereix una valuosa lliçó per Europa’.

L’informe està disponible en castellà i anglès, y proximament en català.

Advertisements