Qui som

El Taller d’ Antropologia i Ciències Socials Aplicades es una organització sense ànim de lucre creada per un grup de professionals de l’antropologia. El Taller ACSA vol ser un espai d’aprenentatge i debat, d’intercanvi i treball coordinat amb altres actors socials amb el fi d’enriquir, mitjançant  l’ investigació, tant l’ intervenció  social com el teixit associatiu i empresarial.

El Taller ACSA té com a principis rectors del seu treball la cooperació institucional i el treball en xarxa, l’ eficàcia i sostenibilitat dels seus projectes , la innovació i capacitat de transferència en les seves actuacions i la promoció del principi d’igualtat d’ oportunitats.

EL taller ACSA està integrat per professionals de l’ antropologia especialitzats en l’ àmbit de les migracions, dels grups socio-culturals minoritaris i del patrimoni cultural. El nostre equip col·labora amb altres actors d’ investigació  universitària, associacions, i empreses de i+d+i.

Advertisements